Credits

Shun Nokina : Founder,CEO Leqtique/L'

https://twitter.com/leqtique

 

Yuichiro Hosokawa : Pictures,Interviews

https://twitter.com/hosokaw_

 

Jake Cloudchair : Demonstrations

https://twitter.com/cloudchair